Tilbake

Read this page in

Vinkelen mellom linjer og plan

Med vinkelen mellom linjer og plan menes $\angle(\text{linje}, \text{linje})$, $\angle(\text{plan}, \text{plan})$, og $\angle(\text{linje}, \text{plan})$.

!../assets/img/060323-135707.svg 060323-135707

Vinkelen $v$ mellom to linjer er den samme som vinkelen $u$ mellom retningsvektorene $\vec{r_{l}}$ og $\vec{r_{m}}$ til linjene $l$ og $m$.
Eventuelt $v = 180^{\circ} - u$, slik at $v \in [0^{\circ}, 90^{\circ}]$, fordi vi ønsker alltid å finne den minste vinkelen.

Vinkelen $v$ mellom to plan er den samme som vinkelen $u$ mellom normalvektorene til planene.
Eventuelt $v = 180^{\circ} - u$, slik at $v \in [0^{\circ}, 90^{\circ}]$.

Vinkelen $v$ mellom ei linje og et plan er gitt av vinkelen $u$ mellom retningsvektoren til linja og normalvektoren til planet.
Eventuelt $v = 90^{\circ} - u$ eller $v = u - 90^{\circ}$, slik at $v \in [0^{\circ}, 90^{\circ}]$.


Vi bruker ./Skalarproduktet skalarproduktet for å regne ut disse vinklene.
!../Skalarprodukt Skalarprodukt