Tilbake

Delvis integrasjon

Fra produktregelen har vi

(uβ‹…v)β€²=uβ€²β‹…v+uβ‹…vβ€²βˆ«(uβ€²β‹…v+uβ‹…vβ€²) dx=∫(uβ‹…v)β€²dx∫uβ€²β‹…v dx+∫uβ‹…v′ dx=uβ‹…v+C\begin{align} (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v' \\ \int (u' \cdot v + u \cdot v') \, dx &= \int (u \cdot v)' dx \\ \int u' \cdot v \, dx + \int u \cdot v' \, dx &= u \cdot v + C \\ \end{align} ∫uβ‹…v′ dx=uβ‹…vβˆ’βˆ«uβ€²β‹…v dx\boxed{\int u \cdot v' \, dx = u \cdot v - \int u' \cdot v \, dx}